Insectenweek    

Insecten vormen wereldwijd een groot deel van de biodiversiteit.
Als bestuiver van planten, voedsel voor vogels en andere dieren of (als larve) belangrijk in bodem en water, zijn insecten van groot belang voor de natuur. Door pesticiden, versnippering van het landschap, verdroging en stikstofbelasting neemt echter het aantal insecten en insectensoorten enorm af.

Door kennis te verstrekken over insecten en deze groep aandacht te geven kan begrip worden gewekt en het belang van insecten worden ingezien. Op insectenweek.nl zijn diverse lesideeën te vinden voor het onderwijs om kennis op te doen over insecten.